Sidebar

Sidebar

Slide background

Konstrukcja halowa z 2022 r.

Bulten Radziechowy-Wieprz

Slide background

Konstrukcja inżynierska z 2021 r.

Konstrukcji stalowa
Edukatorium
na terenie kompleksu
Fabryka Wody w Szczecinie.
W zakres prac Zeman HDF
wchodziło zaprojektowanie,
dostawa i montaż
konstrukcji stalowej
świetlika dachowego
oraz
podwieszonej do niego
konstrukcji „cząsteczki wody”
składającej się z trzech sfer
symbolizujących
atomy tlenu i wodoru.
Mocowana do znajdującego się
na poziomie 18,6m dachu
sferyczna konstrukcja
„atomu tlenu”
ma średnicę 12,66m,
a mniejsze „atomy wodoru”
mają średnicę 7,03m.
Wewnątrz naszej konstrukcji
znajdować się będzie
sala audytoryjna,
w której będą prowadzone
pokazy multimedialne i wykłady.

Park Wodny Szczecin

Slide background

Konstrukcja inżynierska na 2021 r.

Sala koncertowa kompleksu
Cavatina w Bielsku-Białej.
Przystąpienie
do Grupy Zeman
wiedeńskiego biura projektowego
Waagner Biro
zwiększyło potencjał projektowy
i pozwoliło podjąć wyzwanie,
które oprócz dużej złożoności -
około 1400
elementów konstrukcyjnych
połączonych
niemal 800 węzłami -
narzucało niezwykle rygorystyczne
wymogi terminowe.

Cavatina Hall Bielsko-Biała

Slide background

Konstrukcja inżynierska z 2016 r.

Dworzec Łódź Fabryczna

Slide background

Konstrukcja z profili SIN z 2013 r.

Eko-Okna Kornice

Slide background

Konstrukcja inżynierska z 2016 r.

Dworzec Łódź Fabryczna

Slide background

Konstrukcja z profili SIN z 2006 r.

Zekon Ruda Śląska

Slide background

Konstrukcja halowa z 2005 r.

Mittal Steel Kraków

Slide background

Konstrukcja inżynierska z 2004 r.

Złote Tarasy Warszawa

Slide background

Konstrukcja z profili SIN z 2006 r.

Zekon Ruda Śląska

Slide background

Konstrukcja obiektu logistycznego z 2018 r.

Panattoni Trzebusz

Slide background

Konstrukcja inżynierska z 2010 r.

Tollgate Baku (Azerbejdżan)

Slide background

Konstrukcja z profili SIN z 2015 r.

Agata Warszawa

Slide background

Konstrukcja inżynierska z 2008 r.

Silos Piechcin

Slide background

Konstrukcja halowa z 2013 r.

Prologis Nowa Wieś

Slide background

Konstrukcja inżynierska z 2010 r.

Louvre Paryż (Francja)

Slide background

Konstrukcja z profili SIN z 2011 r.

Selt Opole

Slide background

Konstrukcja inżynierska z 2014 r.

Stadion Miejski Łódź

Slide background

Konstrukcja z profili SIN z 2015 r.

Agata Warszawa

Slide background

Konstrukcja inżynierska z 2015 r.

Gazebo Warszawa

Slide background

Konstrukcja halowa z 2010 r.

Volkswagen Polkowice

Slide background

Konstrukcja inżynierska z 2002 r.

Stary Browar Poznań

Slide background

Konstrukcja obiektu logistycznego z 2008 r.

Terminal Sławków

Slide background

Realizacja w generalnym wykonawstwie z 2012 r.

Azoty Adipol Chorzów

Slide background

Konstrukcja inżynierska z 2016 r.

Estakady Lublin

  1. Zeman HDF Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 24 jest administratorem danych osobowych kandydatów na pracowników Spółki oraz osób nawiązujących kontakt ze Spółką.
  2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Spółce jest Radosław Buchta, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych drogą mailową (radoslaw.buchta@zeman.pl) lub telefonicznie (601 858 703).
  3. Poniższe grupy danych osobowych kandydatów na pracowników Spółki przetwarzane są na podstawie ustawy Kodeks pracy z 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). Nie wymagają uzyskania zgody na ich przetwarzanie: podstawowe dane identyfikacyjne: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia; dane umożliwiające komunikację: adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, telefon; dane dot. kompetencji zawodowych: wykształcenie, tytuł naukowy, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  4. Poniższe grupy danych osobowych osób nawiązujących kontakt ze Spółką przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nie wymagają uzyskania zgody na ich przetwarzanie: podstawowe dane identyfikacyjne: imię (imiona), nazwisko; dane umożliwiające komunikację: adres poczty elektronicznej, nr telefonu.
  5. Żadne dane osobowe kandydatów na pracowników Spółki oraz osób nawiązujących kontakt ze Spółką nie są przekazywane poza granice Rzeczpospolitej Polskiej ani do żadnej organizacji międzynarodowej.
  6. Wszystkie przetwarzane przez Spółkę dane osobowe kandydatów na pracowników Spółki oraz osób nawiązujących kontakt ze Spółką są udostępniane podmiotom zewnętrznym zapewniającym obsługę informatyczną Spółki na podstawie umów powierzenia danych zawartych z tymi podmiotami.
  7. Dane osobowe wymienione w punkcie 3 są przetwarzane w trakcie trwania procesu rekrutacyjnego. W razie nienawiązania stosunku pracy dane w formie papierowej są niszczone lub (na życzenie kandydata) zwracane, a w formie elektronicznej – usuwane.
  8. Dane osobowe wymienione w punkcie 4 są przetwarzane bezterminowo do chwili wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane osobowe dotyczą.
  9. Kandydaci na pracowników Spółki oraz osoby nawiązujące kontakt ze Spółką mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednakże w przypadku istnienia uzasadnionych prawnie podstaw przetwarzania lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - Spółce przysługuje prawo odmownego rozpatrzenia sprzeciwu.
  10. Kandydaci na pracowników Spółki oraz osoby nawiązujące kontakt ze Spółką mają prawo do dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Spółkę poprzez wnioskowanie o: przekazanie ich kopii; niezwłoczne sprostowanie (poprawienie); przekazanie w formie elektronicznej umożliwiającej ich przeniesienie do innego administratora.
  11. Kandydaci na pracowników Spółki oraz osoby nawiązujące kontakt ze Spółką mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
ukończonych
realizacji
w ciągu
1
lat na rynku
Zeman HDF Sp. z o.o.
1992 © 2022