Sidebar

Sidebar

chall-1

Konstrukcja inżynierska na 2021 r.

Sala koncertowa kompleksu
Cavatina w Bielsku-Białej.
Przystąpienie
do Grupy Zeman
wiedeńskiego biura projektowego
Waagner Biro
zwiększyło potencjał projektowy
i pozwoliło podjąć wyzwanie,
które oprócz dużej złożoności -
około 1400
elementów konstrukcyjnych
połączonych
niemal 800 węzłami -
narzucało niezwykle rygorystyczne
wymogi terminowe.

Cavatina Hall Bielsko-Biała

completed
projects
during
1
years on the market
Zeman HDF Sp. z o.o.
1992 © 2023