Sidebar

Sidebar

Złote Tarasy to kompleks handlowo-rozrywkowy usytuowany w ścisłym centrum Warszawy, bezpośrednio sąsiadujący z Pałacem Kultury i Nauki oraz dworcem Warszawa Centralna. Kubatura obiektu wynosi 1.114.000 m3, a całkowita powierzchnia to 225.000 m2. Sercem kompleksu jest potężne atrium, którego powierzchnia wynosi 10.200 m2. Atrium przekryte jest stalowo-szklaną kopułą – obecnie największą kopułą w Europie. Jej kształt przypomina siedem piłek luźno nakrytych płachtą materiału.

Projekt konstrukcyjny i obliczenia statyczne kopuły wykonane zostały przez firmę Waagner Biro z Wiednia, która zleciła nam całkowite wykonanie, montaż i zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji.

Proces produkcyjny trwał od lutego do listopada 2004 r. Całkowita masa konstrukcji, wraz z rotundą przylegającą do dachu atrium, wynosi 780 ton. Konstrukcja kopuły złożona jest z 8.000 elementów połączonych ze sobą 5.000 indywidualnych węzłów i tworzących w ten sposób 5.000 trójkątów, z których każdy różni się kształtem od pozostałych.

Aby możliwe było dostarczenie ze Śląska do Warszawy konstrukcji dachu atrium, została ona podzielona na 129 części, które wraz z 2.000 luźnych elementów łączących transportowano na plac budowy. Montaż kopuły odbywał się z rusztowań, które jednocześnie spełniały funkcję tymczasowego podparcia całej konstrukcji, aż do momentu zakończenia prac. Kubatura użytych rusztowań przekroczyła 100.000 m3, a powierzchnia podestów roboczych wyniosła 12.000 m2.

Jedynym możliwym sposobem połączenia wszystkich elementów konstrukcji było spawanie. Każdy z węzłów o nieregularnych kształtach został zespawany z elementami prostymi spoiną o grubości do 20 mm. Dla zapewnienia odpowiedniej jakości wszystkie połączenia spawane zostały zbadane wizualnie, metodą magnetyczną, penetracyjną oraz ultradźwiękową.

Po zakończeniu montażu całość konstrukcji została pokryta farbą przeciwpożarową dla osiągnięcia odporności ogniowej 30 lub 60 minut, a następnie naniesiona została farba nawierzchniowa.

Realizacja zlecenia głównego wraz z pracami dodatkowymi trwała od czerwca do grudnia 2004 r.

r001-019LogoKoloroweTloPrzezroczyste
HPIM1454
HPIM1686
HPIM1977
HPIM1556
HPIM1824
HPIM1696
HPIM1982
HPIM1514
HPIM2036
HPIM1906
HPIM2029
JPG_Full_size horizontal

Zeman HDF Sp. z o.o.
1992 © 2023